Stam en Stam Advocaten is een samenwerkingsverband aangegaan met Nagtegaal en Jong Advocaten. Samen zijn wij op een nieuwe locatie verder gegaan onder de naam Dam Advocaten.

Voor vragen op het gebied van het personen- en familierecht, arbeidsrecht en huurrecht kunt u zich richten tot mr. A.M. Stam (a.stam@damadvocaten.nl) en voor vragen op het gebied van het sociale zekerheidsrecht (o.a. bijstand, WIA, WW, ZW, AKW) kunt u zich richten tot mr. P.E. Stam (p.stam@damadvocaten.nl).

Onze nieuwe gegevens luiden als volgt:

Dam Advocaten T + 31 75 631 3121 (Tel)
Dam 34, Zaandam F + 31 75 670 5748 (Fax)
Postbus 1275, 1500 AG Zaandam Website: www.damadvocaten.nl