• darkblurbg

Dit rechtsgebied omvat het geheel van rechtsregels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers. Arbeidsrecht is een delicaat terrein. De verkeerde beslissing kan al snel grote gevolgen hebben en vaak voor een lange periode. Het is daarom zaak dat u tijdig de juiste adviseur inschakelt. Wij kunnen u bijstaan in de volgende kwesties:

  • ontslag
  • re-integratie
  • WIA
  • opvolgend werkgeverschap
  • transitievergoeding of billijke vergoeding bij einde dienstverband
  • proeftijdbeding
  • concurrentiebeding
  • opschorting loon