• darkblurbg

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW).

Ons kantoor kan u onder meer adviseren en bijstaan over en bij de volgende onderwerpen:

  • huurvordering
  • (partiële) ontbinding huurovereenkomst
  • gebreken
  • ontruimingsprocedures
  • onder(ver)huur
  • toewijzing huurrecht na verbreking samenwoning
  • slecht huurderschap