• darkblurbg

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een particulier bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. Wij hebben voor u een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Voor de volledige en uitgebreide informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is een toevoeging?
Als u een toevoeging krijgt, dan worden de kosten van rechtsbijstand voor een deel door de overheid betaald.

Wanneer krijgt u een toevoeging?
Dit is met name afhankelijk van drie elementen.

  • De hoogte van uw inkomen en, voor zover van toepassing, van.
  • De hoogte van uw vermogen.
  • De aard van de gevraagde rechtsbijstand.

Wie verleent de toevoeging?
De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de toevoegingsaanvraag en bepaalt, op basis van de hiervoor genoemde drie criteria, of u een toevoeging krijgt.

Wat is een diagnosedocument en waarvoor heeft u die nodig?
Een diagnosedocument is een doorverwijzing die wordt afgegeven door het Juridisch Loket. Indien u zo’n doorverwijzing heeft gekregen, dan zal de Raad voor Rechtsbijstand bij een positief besluit op de toevoegingsaanvraag aan u een korting verlenen op de eigen bijdrage.

Wat moet u wel zelf betalen?
De Raad voor Rechtsbijstand zal aan u altijd een eigen bijdrage opleggen. Dit is het bedrag wat u aan toegewezen advocaat moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, waarbij een indeling is gemaakt in vijf inkomenscategorieën.
Indien er uittreksels nodig zijn, dan zullen deze eveneens door u zelf moeten worden voldaan evenals het griffierecht, wat verschuldigd is in geval van een procedure.
Ook kosten zoals bijvoorbeeld het opvragen van medische informatie vallen niet onder het bereik van een toevoeging en moeten door u zelf worden betaald.

Wat is een peiljaarverlegging?
Bij de beoordeling van de hoogte van uw inkomen baseert de Raad voor Rechtsbijstand zich op uw inkomen van twee jaar geleden. Het kan natuurlijk zo zijn, dat uw huidig inkomen veel lager is, zodat u op basis daarvan een lagere eigen bijdrage verschuldigd zou zijn. In die situatie kunnen wij aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen om uw inkomen van dit jaar als ‘peiljaar’ te hanteren.

kosteloos informatief gesprek

Indien u twijfelt of u juridisch advies nodig heeft en/of onzeker bent over de daaraan verbonden kosten, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een kosteloos informatief gesprek.
De spelregels voor zo’n gesprek zijn:

  • De duur van het gesprek is maximaal 30 minuten.
  • De advocaat bespreekt met u de aard van uw rechtsvraag en geeft u een indicatie over de te verwachten kosten.
  • Op basis van dat gesprek beslist u of u verdere rechtsbijstand wenst.

Wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering. Gelet op de laatste jurisprudentie heeft u recht op een advocaat naar eigen keuze.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek.

Meer informatie kunt u vinden op www.rvr.org.